Loading…
bylarm 2014 has ended
Back To Schedule
Thursday, February 27 • 13:00 - 13:45
Går det ikke så går det allikevel - Festivaler som motorer i lokal utvikling og verdiskaping (Presented by Hedmark University College and R2W)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Paneldebatt (conducted in swedish/norwegian)
Hvordan bidrar festivaler til utviklingen lokalt sett fra en rekke ulike perspektiver?
Hva slags "kreativitet " er det som kreves for å lykkes?
Hvilke gode eksempler finnes?
Hva bør man tenke på og hva bør man unnvike?
Hvilken betydning har stedet i seg selv og menneskene som befolker det?
Hvordan påvirker de politiske støtteordningene festivalenes vilkår? Hvordan bør dette være?
Dette er noen av spørsmålene som vil bli diskutert i denne panelsamtalen mellom personer med ulik bakgrunn og kunnskap innen festivalfeltet
Deltagere:
Jonas Bjälesjö, (Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar, Sverige)
Leena Hagsmo (Institutionen för Geografi, Medier & Kommunikation, Karlstad Universitet, Sverige)
Flere TBA

http://bylarm.no/eng/seminars

Thursday February 27, 2014 13:00 - 13:45 CET
Møterom 1

Attendees (0)