Loading…
bylarm 2014 has ended
Back To Schedule
Friday, February 28 • 14:00 - 14:45
Eksportskolen på bylarm: Internasjonalisering

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Nina og Jonas fra Music Norway (Conducted in Norwegian)
Rett på sak eller gå rundt grøten?

Lær deg etikette med Nina og Jonas fra Music Norway som har jobbet mange år i London og Berlin. Her får du tips til å se hvilke som åpner seg når man bruker tid, kultur og nettverksbygging for å knytte relasjoner, skape tillit og troverdighet på nye markeder. Hvorfor og hvordan henvende seg til rett person på rett tid med rett språk? 
Hvordan presentere seg til en amerikaner? Hva vil briter helst snakke om? Tar du møte på bar eller på kontor? Hvordan følger du opp og vedlikeholder den nye kontakten din?
Nina og Jonas har med seg gode gjester fra det store utland.
Eksportskolen er et kursopplegg i 10 moduler som har til hensikt å bygge sterkere aktører innen musikknæringen i hver enkelt regionen og nasjonalt. Med dette samarbeidet vil vi ivareta kompetanseflyt over hele landet og Eksportskolen skal gi aktørene den nødvendige erfaringen og kunnskapen man trenger for å skape en bærekraftig internasjonal karriere.
Presentert av Music Norway og de regionale kompetansesentrene for musikk (Brak, STAR, SØRF, Tempo, ØKS og KOFOR)

http://bylarm.no/eng/seminars

Friday February 28, 2014 14:00 - 14:45
Auditoriet

Attendees (0)