Loading…
bylarm 2014 has ended
Back To Schedule
Thursday, February 27 • 11:30 - 12:30
Hvordan skal man som arrangør forholde seg til artistkontrakter? (Presentert av Norsk Rockforbund)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Henriette Larsen - Jurist, forfatter av Jusshåndbok for konsertarrangører og kursleder i Norsk Rockforbund. (Conducted in Norwegian)
Artistkontrakter finnes i mange varianter og utgaver. Når er bindende avtale inngått? Hva slags vilkår kan avtales? Hva skal til for at en avtale anses som urimelig og ugyldig?
Konsertarrangørenes interesseorganisasjon, Norsk Rockforbund, ga tidligere i år ut Jusshåndbok for konsertarrangører. Forfatter Henriette Larsen vil i dette seminaret se nærmere på vilkår i artistkontrakter som:
- Personlig ansvar for den som signerer kontrakten
- Avlyst konsert
- Forsinkelser eller endringer som har betydning for konserten
- Vilkår i ridere
- Heving av kontrakt
- Prisavslag
- Erstatning

http://bylarm.no/eng/seminars

Thursday February 27, 2014 11:30 - 12:30 CET
Møterom 2

Attendees (0)