Loading…
bylarm 2014 has ended
Thursday, February 27 • 16:15 - Wednesday, February 26 •17:30
Festivalstøtten tenkt på nytt - debatt

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Debattleder: Veslemøy Østrem, Aftenposten (conducted in norwegian)
Våre to siste regjeringer har doblet kulturbudsjettet siden 2005 og musikkfeltet har fått store løft. Offentlig tilskudd spiller en betydelig rolle når det kommer til konsert- og festivalaktivitet i hele landet. I tillegg gir godt besøkte festivaler og konserter en merverdi i form av økt omsetning for transportselskaper, hoteller, butikker, restauranter, lag og foreninger.
I dag får 12 knutepunktfestivaler 72 millioner over statsbudsjettet og ytterligere millioner over fylkeskommunale kulturbiudsjetter. Kulturrådet gir samlet 45 millioner kroner til over 100 forskjellige festivaler. Men sett at vi totalt omskrev kartet for landets arrangør- og festivalstøtte? Ville det oppstått en ny energi og kreativitet på feltet som hadde kommet både kunsten og publikum til gode?
by:Larm tar debatten, og spørsmålene presser seg på:
- Hva mister vi av syne når sterke støtteprivilegier for både små og store arrangører har blitt hverdagen og i verste fall tas som en selvfølgelighet?
- Har knutepunktfestivalene mere kompetanse og kvalitet enn andre store festivaler? Og er retningslinjene for knutepunktfestivalene utdaterte?
- Hva slags forskjell utgjør statstøtten for en festival?
- Hvordan kan vi bruke 117 millioner kroner på en bedre måte?
Velkommen til debatt i kjølvannet mellom kreativ økonomi, distrikstpolitikk, festivalfilosofi, og synet på hva god kunst- og kultur er.
I panelet:
- Knut Olav Åmås, statssekretær i kulturdepartementet
- Hilde Bjørkum, direktør for Førdefestivalen
- Arnfinn Bjerkestrand, 2. nestleder i Norsk kulturråd
- Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene
- Anne Siri Koksrud, Byrådssekretær for kultur og næring i Oslo.

http://bylarm.no/eng/seminars

Thursday February 27, 2014 16:15 - Wednesday February 26, 2014 17:30
Sal C

Attendees (0)