Loading…
bylarm 2014 has ended
Back To Schedule
Thursday, February 27 • 12:15 - 13:00
Hultsfredsfestivalen – lokalt musikliv, festival och värdeskapande (Presented by Hedmark University College and R2W)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Jonas Bjälesjø (Conducted in Swedish)
2010 försvann Hultsfredsfestivalen och året efter Arvikafestivalen. Denna sommar försvann Siesta i Hässleholm och Peace & Love i Borlänge. Alla festivaler med stark lokal förankring, sprungna ur ideellt föreningsliv och engagemang. Hultsfredsfestivalen har av många definierats som festivalernas ”urmoder” i Sverige. Vad var det egentligen som hände i Hultsfred i början av 1980-talet?
Hur kom det sig att en så framträdande nationell festival kunde utvecklas på denna lilla småländska ort? Vilken värdeskapande betydelse har Hultsfredsfestivalen haft? Hur blev den en del av lokalsamhället och vilka ringverkningar har den skapat både i och utanför lokalsamhället?
Jonas Bjälesjö disputerade våren 2013 på avhandlingen Rock’n’roll i Hultsfred – ungdomar, festival och lokal gemenskap om Hultsfreds musik- och festivalliv. Han forskar och undervisar om musikindustri och populärmusikfestivaler i både Sverige och Norge och är sedan år 2000 utbildningsansvarig för Music & Event Management vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Sverige.

http://bylarm.no/eng/seminars

Thursday February 27, 2014 12:15 - 13:00
Møterom 1

Attendees (0)